Exnovatieve beeldcoaching

Met exnovatieve beeldcoaching krijg je de kans om te zien wat er binnen jouw school al aan kwaliteit aanwezig is. Vanuit beeldopnames die gemaakt worden in de hele school gaan we gezamenlijk op zoek naar jullie kwaliteiten en krachten om dan samen te bepalen waarop jullie verder willen ontwikkelen. Jullie gaan ontwikkelen vanuit jullie eigen vraag met behulp van beelden van jullie eigen praktijk én waarderende vragen en werkvormen. Zo benutten jullie ieders potentieel. 

Exnovatieve beeldcoaching creëert: 

 • de mogelijkheid om te ontwikkelen van binnenuit 
 • kansen voor collegiale consultatie 
 • positiviteit 
 • ontdekken van eigen krachten 
 • samenwerking 
 • synergie 
 • samen ontwikkelen 

Uitwerking programma: 

Exnovatieve beeldcoaching draagt bij aan de professionele ontwikkeling van een team en combineert twee elementen: 

 • Beeldcoaching, waarbij opnames van individuele leraren en/of het team worden gemaakt en vervolgens in het team worden geanalyseerd en besproken. 
 • Exnovatie, waarbij anders dan bij innovatie, uit wordt gegaan van de kwaliteiten en krachten die al aanwezig zijn in het team. Hoe kunnen deze beter benut worden?  

Een traject Exnovatieve beeldcoaching start áltijd met een ontwikkelvraag vanuit het team. Bijvoorbeeld: 

 • ‘Waar zijn we trots op binnen onze school en wat daarvan willen we uitstralen naar buiten?’  
 • ‘Hoe zelfstandig zijn onze leerlingen en hoe kunnen  wij de zelfstandigheid van onze leerlingen verder vergroten?’  
 • ‘Hoe kunnen we zorgen dat leerlingen meer betrokkenheid bij begrijpend lezen tonen en in beweging worden gezet om geleerde leesvaardigheden breed in te zetten?’  
 
 

Plan van aanpak

Startbijeenkomst 

In een startbijeenkomst met het gehele team wordt de ontwikkelvraag met de beeldcoach verkend en wordt gezamenlijk bepaald welke eerste stap wordt gezet om antwoord te kunnen krijgen op de vraag. Het antwoord op de vraag ligt in dát wat al goed gaat.  

Het traject 

In alle klassen worden door de beeldcoach opnames gemaakt. Het videoteam, hierin zitten elke keer nieuwe teamleden, selecteert samen met de beeldcoach momenten waarvan een compilatie wordt gemaakt. Het videoteam bekijkt daarna in kleine groepjes de film. Met behulp van micro-analyse en waarderende vragen wordt met elkaar gezocht naar dát wat er al is. Waar ligt de kracht van het team en waarop kan verder worden gebouwd? De beeldcoach begeleidt en coacht bij het kijken van de beelden, het stellen van waarderende vragen én het geven van feedback. Na elke ronde wordt de volgende stap richting de ontwikkelvraag bepaald én wordt er een nieuw videoteam samengesteld.  

Opbrengst 

Gedurende het traject leren leerkrachten eigen beelden bekijken en maken én worden zij vaardig in het analyseren van deze beelden en het stellen van waarderende vragen. Exnovatie met beelden is een krachtige vorm van professionalisering. Talenten worden zichtbaar en kwaliteiten worden benut!